TRANG CHỦ
  Liên hệ  | Tìm kiếm  | Sơ đồ Website  | English    
Thứ 5, ngày 19/1/2017  
   Giới thiệu Viện
   Tin tức, hoạt động
   Hội thảo khoa học
   Nghiên cứu khoa học
   Thông tin Khoa học
   Đề tài, Dự án
   Diễn đàn trao đổi
   Diễn đàn Lý luận phát triển
   Chung quanh chủ đề OBAMA
   Văn nghệ giải trí
WEBSITE KHÁC

Online:
7

Số lượt truy cập:
3780684
Tại hội nghị cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Nguyên cán bộ cấp cao cần đóng góp mạnh mẽ

vào công tác xây dựng Đảng

 (Chinhphu.vn) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh điều này trong Hội nghị giới thiệu Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) tới 300 đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Sáng 26/3, thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước nghỉ hưu.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với sự đồng tình, nhất trí cao và cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư chia sẻ, điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trăn trở là Nghị quyết về xây dựng Đảng đã được đề cập nhiều lần, song kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương và Bộ Chính trị đặt quyết tâm rất cao và thống nhất cao để thực hiện cho kỳ được. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Trung ương đặt quyết tâm, vấn đề gì làm được cần làm ngay, không chờ đến đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Lần này có điểm mới, quan trọng, đó là trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình sẽ xin ý kiến của các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp, đóng góp cho tập thể và cho cá nhân. Gần 300 đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết.

Tổng Bí thư cho rằng, việc xin ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng và bày tỏ mong muốn, qua Hội nghị này, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao cùng thống nhất với Trung ương những quyết tâm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cơ bản của Nghị quyết, đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh đã giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) cùng với Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị tới các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, nội dung cơ bản của Nghị quyết chỉ rõ những thành tựu, đồng thời cũng nêu những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, nhất là xem xét những nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu, phương châm, các nhóm giải pháp để thực hiện, bao gồm 4 nhóm giải pháp chính là: Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách và nhóm giải pháp về công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh mong các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước tiếp tục đem công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như cho công tác xây dựng Đảng.

Lê Sơn

 

Ngày cập nhật: 26/3/012


 

TIÊU ĐIỂM
• Chúc năm mới
Tôn chỉ, mục đích
1. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực phát triển
2. Tiến hành tư vấn, phản biện, thẩm định và các dịch vụ KH&CN liên quan đến những vấn đề phát triển
3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khoa học phát triển
4. Tổ chức diễn đàn về vấn đề phát triển
5. Cung cấp thông tin, xuất bản ấn phẩm về những vấn đề phát triển
6. Hợp tác trong mạng lưới các tổ chức nghiên cứu phát triển

Bản quyền 2005 thuộc Viện Những Vấn đề Phát Triển
Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Điện thoại: 04-9350984 ,  Fax: 04-9350984